Meny
 

Parkering

Parkeringshuset er døgnåpnet. Du kan parkere 3 timer gratis KUN i senterets åpningstid. Utover dette koster parkering hos oss 30,- pr. time.

Parkeringsanlegget driftes av TimePark og har avsatt 2 000 plasser til senterets kunder.

  

Senteret har også Vizum. Ved abonnement vil en kunne kjøre fritt ut og inn av parkeringsanlegget.

Vizum

Vizum er, som bomringbrikken, en berøringsfri RFID-brikke som monteres i frontruten. Når et abonnement er tegnet, vil kundene kunne kjøre fritt inn og ut av parkeringsanlegget uten å måtte trekke billett, og uten å måtte planlegge hvor lenge de skal stå. De vil kun bli belastet for hvor lenge de har stått. 

 

Du har fortsatt 3 timer gratis parkering før du blir belastet for tiden du står over de 3 timene. Har du IKKE Vizum trekker du lapp på den gamle vanlige måten for 3 timers gratis parkering.

 

Det er veldig enkelt å skaffe seg Vizumkonto og brikken du setter i vinduet. Du må ha et kort du kan belaste og du må ha bilregistreringsnummeret ditt når du skal bestille abonnement.

 

Du kan finne mer informasjon om Vizum på nettsiden www.vizum.no.