Meny
 

Parkering

Parkeringshuset er døgnåpnet. Du kan parkere 3 timer gratis KUN i senterets åpningstid. Utover dette koster parkering hos oss 30,- pr. time.

 

Parkeringsselskapet Time Park har avsatt 2 000 plasser til senterets kunder.

 

Senteret har også Vizum og ekspressplasser (les mer om dette under). Ved abonnement vil en kunne kjøre fritt ut og inn av parkeringsanlegget.

Vizum

Vizum er, som bomringbrikken, en berøringsfri RFID-brikke som monteres i frontruten. Når et abonnement er tegnet, vil kundene kunne kjøre fritt inn og ut av parkeringsanlegget uten å måtte trekke billett, og uten å måtte planlegge hvor lenge de skal stå. De vil kun bli belastet for hvor lenge de har stått. 

 

Du har fortsatt 3 timer gratis parkering før du blir belastet for tiden du står over de 3 timene. Har du IKKE Vizum trekker du lapp på den gamle vanlige måten for 3 timers gratis parkering.

 

Det er veldig enkelt å skaffe seg Vizumkonto og brikken du setter i vinduet. Du må ha et kort du kan belaste og du må ha bilregistreringsnummeret ditt når du skal bestille abonnement.

 

Du kan finne mer informasjon om Vizum på nettsiden www.vizum.no.