Meny
 

Ski Storsenters kundeløfte

På Ski Storsenter skal du alltid få god service

  • Du skal oppleve bedre service enn du forventer i alle ledd du møter på Ski Storsenter.
  • Du skal føle at vi bryr oss om deg og møte deg på en høflig måte.
  • Vi skal ha kunnskap om vårt eget arbeidsfelt for å kunne gi deg den hjelp du forventer og trenger.
  • Ansatte skal være godt kjent på senteret slik at alle kan fungere som “informasjonsmedarbeidere”.

 All kommunikasjon skal være forståelig og i henhold til din forventning

All kommunikasjon, både annonser, magasiner/DM, nett, sosiale medier og kundeklubb skal være forståelig og i samsvar med det som møter deg inne på senteret.

Det skal være enkelt i komme til Ski Storsenter og å finne frem inne på senteret

  • Det skal være enkelt å finne parkeringplass på Ski Storsenter.
  • Innkjøring og utkjøring i p-huset skal skje uten kødannelse og dermed irritasjon.
  • Det skal være logisk og enkelt å finne frem inne på senteret via skilting og infoskjermer.

På Ski Storsenter skal du finne både de kjedebutikkene du forventer, i tillegg til nisjebutikkene, som gjør det spennende å komme til Ski

  • Med 145 butikker er vi det største kjøpesenteret i vårt område. Vi skal hele tiden jobbe for å øke andelen "destinasjonsbutikker", som skiller Ski Storsenter fra våre konkurrenter.
  • Vi skal ha de kjedebutikkene du forventer å finne på et senter av vår størrelse.

 Miljøløftet

  • Ski Storsenter skal i alle ledd jobbe for å redusere skader på miljøet via kildesortering og energibesparende tiltak